Bookmark and Share     Sitemap
 

NUTE trædåser og æsker er FSC-certificerede


NUTEs trædåser og æsker er certificerede med FSC-mærket.

FSC-mærket* er forbrugerens sikkerhed for ansvarlig skovdrift. Det er derfor nødvendigt at kunne følge træet fra skoven til det færdige produkt - uanset hvor mange led, der er imellem skoven og det sted, hvor det bliver solgt. Dette kræver certificering.

Alle skovstandarder skal leve op til FSC's internationale principper og kriterier
Hele tanken bag FSC bygger på FSC's 10 principper og er en slags grundlov for FSC. Principperne gælder for forvaltningen af FSC-certificerede skove i hele verden, men fordi alle skove i verden ikke er ens og derfor ikke kræver den samme drift, udvikler de nationale FSC-kontorer - fx FSC Danmark - en skovstandard, der er tilpasset landets specifikke omstændigheder.

Dette er nødvendigt, da man ikke kan sammenligne driften af en brasiliansk regnskov med driften af en svensk nåleskov. Det betyder dog ikke, at der er forskellige overordnede krav fra land til land - alle skal leve op til FSC's internationale principper og kriterier. Dette faktum er meget vigtigt for tilhængere af FSC, da de 10 principper betyder, at man altid ved, hvad man får, når man køber et FSC-certificeret produkt.

Før en standard kan tages i brug i et land, gennemgår den en grundig godkendelsesproces, hvor det sikres, at alle kriterier og principper er overholdt. På regionalt plan er disse 10 principper uddybet, så de afspejler den lokale natur og sociale forhold. Standarder bliver udviklet gennem konsensus mellem hvert af FSC's kamre, dvs. det økonomiske, miljømæssige og sociale kammer.

FSC's 10 principper
1. Overholdelse af love
2. Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår
3. Oprindelige folks rettigheder
4. Forhold til lokalsamfundet
5. Skovens ydelser
6. Miljøværdier og -påvirkninger
7. Driftsplaner
8. Overvågning og vurdering
9. Høje bevaringsværdier
10. Implementering af driftsaktiviteter

Disse principper sikrer blandt andet, at skove drives på en miljømæssig og social ansvarlig måde, således at for eksempel vandløb beskyttes, levesteder for dyr bevares, og så meget af
skovene som mulig bliver genoprettet til førindustrielle forhold. Derudover må naturskov ikke konverteres, og truede områder med høj bevaringsværdi skal bevares.

For at sikre at dette overholdes, kommer uafhængige certificeringsfirmaer årligt ud og kontrollerer, at skoven drives i overensstemmelsen med FSC-kravene
 
 
 
*FSC står for Forest Stewardship Counsil.


Tekst er taget fra FSC Danmarks hjemmeside.  Læs mere om FSC her! 
Chokolade Compagniet A/S | Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre - Danmark